Bỏ qua, vào tìm kiếm

Yahoo Aviate

Thông minh. Nhanh chóng. Tuyệt đẹp.

Nâng cấp Android của bạn lên Aviate, màn hình chính thông minh đoán trước được nhu cầu của bạn. Aviate tự động sắp xếp ứng dụng của bạn và hiển thị thông tin bạn cần vào đúng thời điểm.